Circulo Escuela Social

Escola Social
L’any 2011 vam crear l'Escola Ana Bella al costat de la Fundació Ana Bella per tal d'aconseguir la integració social de dones en risc d'exclusió, especialment de supervivents de violència de gènere, per mitjà de la formació i d'una oportunitat laboral.
L'Escola realitza un programa de dos anys, basat en coaching personal, tallers socials, formació professional i que finalitza amb una oportunitat laboral.

Trencar
el silenci

- Separació
- Ajuda Legal
- Suport Emocional

FUNDACIÓ
ANA BELLA

Convertir-se en
Supervivents

- Coaching
- Formació
- Noves Relacions

ESCOLA
ANA BELLA

Inserció
laboral

- Oportunitat laboral per mitjà
de les campanyes
- Integració en un projecte /
equip de treball
- Evolució professional

MOMENTUM
TASK FORCE

Agent de
canvi social

- Ajuda a altres dones
- Sensibilització i testimoni positiu

XARXA DE DONES

CONTRIBUÏM AL
DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I SOCIAL
DE L'EMPRESA

Formem dones supervivents perquè alliberin el seu potencial i l'enfoquin en la seva inserció laboral, amb la convicció que una dona que ha estat maltractada no és una víctima, sinó que és una dona supervivent amb qualitats positives que, enfocades en el món laboral, fan d'ella una treballadora eficaç que contribueix al desenvolupament econòmic i social de l'empresa.