Circulo I'M MOMENTOR

El nostre programa de mentoring.
El compromís amb la societat forma part de la nostra filosofia, fet que s’aprecia bé en la nostra tasca social per a incorporar els col·lectius més desafavorits a la gestió del nostre negoci.

Creiem que, com a empresa, tenim l’oportunitat i el deure de retornar a la societat el que aquesta ens dona.

Per a fer-ho, creem i formem part de projectes com l’ESCOLA ANA BELLA, que aporta un gran benefici a la societat gràcies a donar una oportunitat laboral a les dones supervivents de la violència de gènere i a millorar la seva qualitat de vida.

Aquest any hem volgut fer un pas més enllà i hem creat el Programa I’M MOMENTOR. Un programa de mentoring creat amb el mateix esperit que l’Escola: aportar valor a la societat, tot ajudant i donant suport en el terreny professional a dones que provenen de col·lectius desafavorits, amb l’objectiu que creixin i evolucionin professionalment.

Amb aquest projecte aspirem a tancar una etapa en la vida d’aquestes dones perquè, a més d’oferir-los una oportunitat laboral, també les formem i preparem professionalment i emocionalment, perquè, així, surtin al mercat laboral amb les eines necessàries per assolir els seus objectius a la vida.